FAQ

Ile kosztuje Luppo?

Ceny Luppo różnią się w zależności od liczby aktywnych uczestników oraz częstotliwości rozliczeń (płacąc z góry za cały rok, ceny są nawet 20% niższe niż w przypadku płatności miesięcznych):

  • 0-99 aktywnych uczestników: 159 zł brutto/miesiąc (rocznie 1590 zł brutto – 133 zł/miesiąc)
  • 100-199 aktywnych uczestników: 239 zł brutto/miesiąc (rocznie 2390 brutto – 200 zł/miesiąc)
  • 200-499 aktywnych uczestników: 419 zł brutto/miesiąc (rocznie 4190 brutto – 350 zł/miesiąc)
  • 500-999 aktywnych uczestników: 779 zł brutto/miesiąc (rocznie 7790 brutto – 650zł/miesiąc)
  • powyżej 999 aktywnych uczestników: 1299 zł brutto/miesiąc (rocznie 12990 brutto – 1083 zł/miesiąc)
Ile kosztuje bramka płatności?

W Luppo System mamy do wyboru 2 bramki płatności. Prowizja za bramkę TPay wynosi 1,2%, a PayNow 0,95% (wymagane jest posiadanie konta w mBanku). Prowizją jest obarczony administrator.

Czy mam od razu dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu?

Tak. W Luppo System od momentu rejestracji uruchamiamy wszystkie funkcje dostępne w systemie.

Jak zrezygnować z Luppo?

W przypadku pakietów miesięcznych wystarczy nie opłacić faktury za kolejny miesiąc, a konto zostanie zablokowane. Aby je odblokować, należy wygenerować płatność w systemie.

Czy prowadzący mogą sprawdzać obecność?

Tak. Prowadzący mogą sprawdzać obecność na zajęciach, oznaczać postępy uczniów oraz wpisywać tematy zajęć.

Czy prowadzący mogą wpisywać tematy zajęć?

Tak. Dodatkowo uczestnicy mają wgląd w tematy zajęć zapisane przez prowadzącego.

Czy klienci mogą zapisywać się na cały rok z płatnościami co miesiąc?

Tak. Tworząc grupę w sekcji “Cena” należy zaznaczyć, że chcemy ustalić płatności miesięczne. Możemy je ustalić na podstawie liczby zajęć w danym miesiącu lub ustalić stałą cenę bez względu na ilość zajęć.

Czy jest opcja płatności ratalnych?

Jest możliwość ustawienia płatności ratalnych. Dodatkowo możecie ustalić dodatkowy koszt do każdej raty, który klienci będą musieli zapłacić jeśli decydują się na płatność w ratach.

Jakie są zniżki, które mogę zaoferować klientom?

W Luppo System macie możliwość dodania automatycznych zniżek takich jak Karta Dużej Rodziny, zniżka na kolejne zajęcia w tygodniu oraz zniżkę dla rodzeństw. Mamy również w ofercie kody rabatowe, które sami tworzycie.

Czy w Luppo są karnety kilku zajęciowe?

Obecnie trwają prace nad takim rozwiązaniem. Ich zakończenie przewidziane jest na przełom lutego i marca 2024.

Jak wygląda komunikacja z klientami?

W Luppo możecie komunikować się z klientami kilkoma kanałami:

  • Mailing/SMS – pozwala na zautomatyzowanie komunikacji np. Poprzez maile przypominające o zalegających płatnościach czy też odwołanych zajęciach.
  • Wiadomości – taki wewnętrzny czat, dzięki któremu możecie się kontaktować z klientami. Klienci powiadomienie o czekającej na nich wiadomości w systemie, dostają na maila
  • Powiadomienia – maile i smsy wysyłane ad hoc w razie potrzeby do konkretnych osób, grup lub (korzystając z filtrów) specjalnych grup docelowych.
Czy klient samodzielnie może się zapisac na zajęcia oraz zgłosić nieobecność?

Klient samodzielnie może się zapisać na zajęcia grupowe oraz indywidualne i zgłosić nieobecność na nich. Rezygnacją z zajęć zajmuje się administrator i to on może usunąć uczestnika z grupy.

Czy klient sam ma przypisane grupy, ustalone przez administrację, na które może zapisać się na odrabianie i robi to sam przez system (odrabianie zajęć)?

Administrator określa czy uczestnik może odrabiać zajęcia na innym poziomie zajęć. Klient samodzielnie wybiera zajęcia z dostępnych i zapisuje się tam gdzie są miejsca. Można wyłączyć poszczególne grupy, na których nie chcemy by klient miał możliwość zapisania się na odrabianie.

Czy prowadzący za pomocą systemu i przypisanej do siebie grupy sprawdzają obecność na zajęciach, czy system wskaże nam ile razy klient był na zajęciach?

Prowadzący samodzielnie sprawdzają listę obecności. Mogą również dodawać postępy uczestników oraz zapisywać tematy zajęć. W Luppo System mamy dostępny raport obecności uczestników i raport obecności na zajęciach, jednak jest on dostępny dla administracji.

Czy jest możliwe ustawianie płatności automatycznych z karty klienta lub w niektórych przypadkach płatność na klik przez klienta, możliwość zrobienia nadpłaty na swoje konto, z którego będzie pobierana płatność – jak system przewiduje fiskalizację paragonu, faktury VAT?

W Luppo jest możliwość podpięcia jednej z 2 bramek płatności (TPay 1,2% oraz PayNow 0,95%). Klient może opłacać zajęcia szybkim przelewem lub blikiem. Nadpłat dokonuje administrator. Nie ma możliwości podpięcia karty, by płatności były pobierane automatycznie.
Luppo ma możliwość wystawiania FV do płatności opłaconych. Klient może również samodzielnie wygenerować taką FV, ale nie może wprowadzać do niej zmian poza swoimi danymi.

Czy prowadzący mogą wysyłać komunikaty do poszczególnych klientów np. o postępach lub zadaniach na czym ma klient się skupić lub jakieś przypomnienia?

Prowadzący może komunikować się z uczestnikiem poprzez wiadomości. Prowadzący może dodawać informacje o postępach ucznia wraz z komentarzem. Takie kategorie sukcesu tworzy administracja dla każdego poziomu.

Czy system wysyła dzień przed pierwszymi zajęciami SMS z informacją przypominającą o zajęciach. Czy system poinformuje nas, że klient nie był przez 3 tygodnie na żadnych zajęciach?

Pracujemy nad funkcjonalnością, która pozwoli nam na przysyłanie klientom powiadomień o zajęciach. Będzie ona dostępna w przyszłym miesiącu. Niestety nie mamy powiadomienia informującego o długiej nieobecności klienta na zajęciach.

Czy na pierwsze próbne darmowe zajęcia klient też musi się zarejestrować w systemie czy my go wpisujemy ręcznie w system? Kto wtedy wysyła SMSa na dzień przed próbnymi zajęciami.

Jeszcze nie mamy opcji wejścia jednorazowego bez konta, ale jest to w naszych planach w najbliższej przyszłości. Można stworzyć klientowi konto od strony administracji i tam zapisać go na zajęcia lub klient samodzielnie może utworzyć takie konto. System wyśle powiadomienie o zapisie na zajęcia automatycznie.

Czy system stosuje inteligentny cennik, tzn. Zlicza ilość zajęć w miesiącu mnoży razy odpowiednia kwota za jedne zajęcia i podaje ile jest do zapłaty za miesiąc zajęć, następnie pobiera automatycznie daną kwotę któregoś konkretnego dnia danego miesiąca (pomijając święta, dni wolne od zajęć)?

W systemie, tworząc okres zajęć, oznaczamy dni wolne od nauki. Tworząc zajęcia określamy jaka jest cena za pojedyncze zajęcia i wybierając opcję płatności miesięcznych, system będzie obliczał ile jest zajęć w danym miesiącu (pomijając dni wolne) i jaka kwota jest należna do zapłaty. Taka opłata będzie naliczana pierwszego dnia danego miesiąca. Płatność jest z góry za miesiąc.

Jest również opcja stałej płatności miesięcznej, gdzie określamy cenę za miesiąc niezależnie od liczby zajęć w danym miesiącu

Przypisujemy do aplikacji swoją nazwę klubu, logo. Czy 3 miasta w których działamy. Mogą funkcjonować w jednej aplikacji?

Jak najbardziej, kilka lokalizacji, może funkcjonować w jednej domenie.

Czy klient ma dostęp do historii swoich zajęć, postępów, płatności itp.?

Historia klienta jest dostępna po kliknięciu w jego dane. Można wówczas podejrzeć historię obecności, postępy i płatności.

Czy jest możliwa integracja aplikacji ze stroną zewnętrzną – rejestracja tym samym loginem z tabletu, komputera czy smartphone?

Luppo System jest responsywny do wszystkich urządzeń mobilnych, dzięki czemu klienci mogą się logować z dowolnego urządzenia do swojego panelu klienta.
Jest możliwość eksportu kalendarza zajęć oraz poszczególnych wydarzęń na stronę zewnętrzną.

Czy jest opcja zarządzania kontami klientów z pozycji recepcji/administracji, wpisywanie istotnych informacji, historia połączeń, wysyłanych smsów/ maili, przypominanie o konieczności telefonu itp.?

Jest możliwość zarządzania kontem klienta z pozycji administratora. Można wówczas oznaczać płatności, nieobecności, usuwać z grupy itd. Jest możliwość wpisania notatki administratora o danym uczestniku, której sam uczestnik nie widzi.

Czy Luppo wysyła przypominienia o płatności i zaległej płatności?

Luppo wykonuje takie przypomnienia i ponaglenia automatycznie.

Czy administrator otrzymuje powiadomienie, że uczestnik ma zaległości finansowe?

Widać to wchodząc w poszczególne zajęcia, dane uczestników lub po prostu płatności użytkowników.

Czy klient sam może odwołać zajęcia a prowadzacy/administracja dostają powiadomienia o nieobecności?

Tak, klient może zgłosić nieobecność zarówno na zajęciach grupowych jak i indywidualnych, z tym, że przy zajęciach grupowych może samodzielnie wybrać termin odrabiania a przy zajęciach indywidualnych nowy termin wyznacza przy porozumieniu z prowadzącym.

Wystawianie fv i wysyłanie ich na wskazany adres mailowy dla zainteresowanych klientów, czy jest możliwość integracji z programem Fakturownia?

W Luppo System wykorzystujemy wewnętrzny system do wystawiania faktur. Mamy możliwość wystawienia klientowi FV do zajęć opłaconych. Taka faktura automatycznie pokazuje się klientowi w jego panelu klienta i może ją pobrać. Administrator ma możliwość prowadzania zmian w opisie FV.

Czy w Luppo pokazują się przypomnienie o urodzinach uczestników?

Na dashboardzie administratora jest sekcja pokazująca kto z klientów w danym dniu ma urodziny. Do wybranych osób można wówczas wysłać powiadomienia ad hoc o zniżce lub promocji.

Jak wygląda opieka konsultanta ds. aplikacji w razie awarii czy trudnych pytań?

Nasz dział obsługi klienta pracuje od 9 do 17. Można się z nami kontaktować mailowo (ola@lupposystem.com) telefonicznie (Whastapp: 667 870 732) lub bezpośrednio przez Luppo System korzystając z przycisku „Pomoc” -> Zgłoś problem. Dodatkowo nasz system wyposażony jest w filmy instruktażowe.

Ile osób może zarządzać aplikacją? Stanowiska sprzedażowe, kierownicze, czy są jakieś ograniczenia co do ilości osób?

Nie ma ograniczeń co do liczby administratorów i prowadzących. Każda z tych osób może otrzymać osobne uprawnienia.

Jak wygląda komunikacja z rodzicami dziecka, które uczęszcza na zajęcia?

Administracja i prowadzący mogą komunikować się z rodzicami poprzez dane kontaktowe oraz wysyłając wiadomość w Luppo System (o czekającej w systemie wiadomości, rodzic zostanie poinformowany mailowo). Rodzice i uczestnicy otrzymują również automatyczne powiadomienia mailowe/sms np. w sytuacji zmiany terminu zajęć czy zaległości finansowych. Można również komunikować się z użytkownikami mailowo i smsowo korzystając z funkcjonalności „Wyślij powiadomienie”.

Porozmawiaj z nami