Zarządzanie zajęciami pozalekcyjnymi: pełna analiza raportów w Luppo System

W niniejszym artykule pragnę zaprezentować różnorodne raporty dostępne w Luppo System. Te zaawansowane narzędzia analityczne umożliwiają dokładne monitorowanie i optymalizację wszystkich aspektów organizacji.

 
1. Raporty dotyczące Użytkowników: 

 • Raport Użytkowników to bogactwo informacji, obejmujące datę rejestracji, saldo, wartości rezerwacji, zwrotów oraz źródło informacji o systemie. To także idealne narzędzie do identyfikacji niepotwierdzonych adresów e-mail. 
 • Raport Zgód dostarcza kluczowych informacji o zgodach uczestników, niezbędnych w procesie rejestracji. Jest nieoceniony przy weryfikacji osób uprawnionych do otrzymywania informacji handlowych. 
 • Raport Uczestników gwarantuje kompleksowe dane o aktywnych i nieaktywnych uczestnikach, łącznie z datą urodzenia, adresem e-mail i wartością rezerwacji.

2. Raporty dotyczące Aktywności:

 • Raport Dzienny to lista uczestników danego dnia i lokalizacji, doskonała przy organizacji zajęć na basenie lub innych obiektach. 
 • Obecność na Zajęciach pozwala śledzić liczbę zapisanych uczestników w poszczególnych grupach z podziałem na poziomy, lokalizacje i okres czasu. 
 • Raport Statystyk ilości Zajęć Uczestników daje pełen obraz uczestnictwa w zajęciach grupowych i indywidualnych, wraz z obecnościami, nieobecnościami i odwołaniami. 

3. Raporty Finansowe:

 • Wynagrodzenia Prowadzących ułatwiają przewidywanie i kontrolowanie budżetu, prezentując wprowadzone wynagrodzenia w przeszłości. 
 • Raport Finansów Użytkowników dostarcza informacji o wpłatach i zaległościach, podzielonych na okresy zajęć. 
 • Raport Nieopłaconych Zajęć to kluczowe narzędzie do zarządzania finansami, identyfikując osoby zalegające za zajęcia i prezentując szczegółowe koszty. 

4. Raporty dotyczące Wydarzeń:

 • Raport Rezerwacji zawiera dane osób zapisanych na wydarzenia wraz z informacjami o płatnościach i datach zapisu. 
 • Raport TFG to formalny dokument do zgłaszania urzędowi związanemu z organizacją wydarzeń. 

5. Pozostałe Raporty:

 • Raport Zastępstw odpowiada na pytania dotyczące zastępstw, wskazując, kto, kogo, gdzie i kiedy zastępował. 
 • Raport Zgłoszeń na Zajęcia Indywidualne prezentuje liczbę uczestników w określonym okresie, wraz z danymi kontaktowymi, informacjami o płatnościach i statusie zgłoszenia. 
 • Raport Lokalizacji i Raport Rodzaju Zajęć dostarczają szczegółowych informacji o poszczególnych lokalizacjach i rodzajach zajęć. 

 
Te zaawansowane raporty w Luppo System umożliwiają kompleksową analizę i optymalizację wszystkich obszarów zarządzania zajęciami pozalekcyjnymi. To narzędzie nie tylko usprawnia procesy organizacyjne, ale także wspomaga podejmowanie strategicznych decyzji

Porozmawiaj z nami