Naruszenia

  Dane zgłaszającego

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail zgłaszającego

  Wskazanie gdzie doszło do naruszenia
  Uprzejmie prosimy o opisanie, kto dokonuje naruszeń prawa lub regulaminu oraz w ramach jakiej części naszych usług dochodzi do takich naruszeń. Będziemy również wdzięczni za podanie adresu url do miejsca, w którym dochodzi do naruszenia

  Uzasadnienie zgłoszenia
  Prosimy o uzasadnienie, dlaczego uważasz, że dana treść narusza prawo lub regulamin. Możesz tu wskazać wskazanie okoliczności potwierdzające zaistnienie naruszenia

  Porozmawiaj z nami