Cyberbezpieczeństwo – jak zapewniasz je w swojej firmie?

Wydaje się, że pożegnaliśmy już czasy kradzieży pieniędzy z budynków banków, jednak rozwój technologii i postępująca cyfryzacja sprawiają, że teraz nie tylko obawiamy się cyberkradzieży naszych oszczędności, ale również przestępstw związanych z udostępnianiem danych online. Jak dbasz o ten aspekt w swojej firmie?  

Powinniśmy pamiętać, że cyberochrona to PROCES. W związku z tym, że świat wirtualny cały czas się rozwija, musimy na bieżąco reagować na zmieniające się warunki i dostosowywać nasze środki ochrony. Jak bezpiecznie przechowywać dane swoich klientów, zadbać o poufność informacji i ochronę prywatności oraz w końcu – jak uchronić się przed cyberatakami, prowadząc szkołę z zajęciami pozalekcyjnymi? O tym przeczytasz w dalszej części naszego artykułu! 

Bezpieczeństwo danych i ochrona prywatności uczestników

Będąc organizatorem zajęć pozalekcyjnych na pewno gromadzisz różnego rodzaju dane uczestników, np. dane osobowe i kontaktowe, informacje o preferencjach czy historię uczestnictwa w zajęciach. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami (m.in. RODO) nie tylko musisz mieć zgodę na gromadzenie danych, ale też masz obowiązek zapewnić odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, dzięki którym zachowasz poufność uzyskanych informacji. 

Środki techniczne, jakie warto wykorzystać do ochrony prywatności danych to m.in. zabezpieczenia hasłami i szyfrowanie danych oraz pamiętanie o regularnych aktualizacjach oprogramowania, aby zminimalizować ryzyko nieautoryzowanego dostępu do danych uczestników.  

Ważne: aktualizacje oprogramowania powinny obejmować wszystkie poziomy zarządzania danymi: serwery, aplikacje oraz urządzenia używane w procesie organizacji zajęć pozalekcyjnych 

Jakie są ryzyka przechowywania danych online? 

Organizatorzy zajęć pozalekcyjnych, którzy przetwarzają dane klientów w sieci (np. przez swoje strony internetowe, formularze itp.) są narażeni na ryzyko ataków cybernetycznych, takich jak hakerstwo, phishing (podszywanie się pod inną osobę w celu kradzieży loginów, haseł czy numerów kont bankowych), malware (instalowanie złośliwego oprogramowania) czy ransomware (blokowanie systemu komputerowego i żądanie zapłaty za przywrócenie jego działania). Dlatego ważne jest, aby prowadząc firmę, nie poprzestawać na podstawowych środkach ochrony danych. 

Co robić, by uchronić się przed cyberatakiem w swojej firmie? 

Warto wprowadzić u siebie takie rozwiązania jak: zapora sieciowa, oprogramowanie antywirusowe, uwierzytelnianie dwuskładnikowe oraz regularne kopie zapasowe danych. Twórz kopie zapasowe zawierające m.in. informacje o uczestnikach, dane finansowe, dokumenty organizacyjne i inne dane kluczowe dla działania firmy, a następnie przechowuj je w bezpiecznych miejscach, niepodłączonych do sieci internetowej. 

Ponadto, jeśli działasz w zespole, pomyśl o szkoleniu w zakresie cyberbezpieczeństwa dla swoich pracowników, aby byli świadomi potencjalnych zagrożeń związanych z cyberprzestępczością. Przede wszystkim powinni unikać klikania w podejrzane linki, udostępniania poufnych informacji na nieszyfrowanych stronach internetowych czy otwierania załączników, co do których nie mają pewności pochodzenia. 

Ważne jest także odpowiednie przyznawanie dostępu do wrażliwych danych. Jako organizator zajęć powinieneś zadbać o ograniczenie dostępu do poufnych informacji tylko dla niezbędnych pracowników. Pamiętaj o regularnym monitorowaniu i audytowaniu kont oraz uprawnień, aby na bieżąco wykrywać ewentualne nieprawidłowości i eliminować zbędne uprawnienia, które mogą stanowić ryzyko dla cyberbezpieczeństwa. 

Postaw na system z odpowiednimi zabezpieczeniami 

Jako organizator zajęć pozalekcyjnych możesz również skorzystać z optymalizacji i automatyzacji procesów w celu zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w Twojej firmie. Automatyzacja procesów, np. w zakresie zarządzania danymi uczestników, przetwarzania płatności czy zarządzania dostępem, może ograniczyć ryzyko ludzkich błędów oraz minimalizować potencjalne luki w zabezpieczeniach. Dzięki wprowadzeniu rozwiązań takich jak platforma Luppo System do obsługi rejestracji uczestników, płatności online czy komunikacji z rodzicami, będziesz w stanie łatwiej kontrolować i monitorować zarządzanie danymi w swojej firmie, dzięki czemu szybciej wykryjesz ewentualne nieprawidłowości. 

Zadbaj również o to, by dostęp do danych Twoich klientów i firmy był zabezpieczony uwierzytelnianiem dwuskładnikowym. Podczas konfigurowania 2FA usługa poprosi Cię o podanie „drugiego składnika”, do którego masz dostęp tylko Ty. Drugim składnikiem mogą być różne rzeczy – np. kod wysyłany do Ciebie SMS-em lub utworzony przez aplikację zainstalowaną na Twoim urządzeniu mobilnym. 

W jaki sposób rozpoznawać próby cyberoszustwa? 

  1. Zacznij od sprawdzenia, czy adres mailowy, na który przyszedł mail, nie wygląda podejrzanie. Zwróć uwagę na literówki, upodabniające go do nazw popularnych marek. Jeśli nie jesteś pewny adresata – to pierwszy sygnał, by zachować czujność, ponieważ możemy paść ofiarą oszustów. 
  2. Czytając wiadomość, zwróć szczególną uwagę na pisownię i błędy, jakie pojawiają się w treści. W przypadku oszustw, często są one tłumaczone przez translator, który nie potrafi poprawnie sformułować zdań w naszym języku.
  3. Jeśli sam adres mailowy, z którego otrzymaliśmy wiadomość wzbudza w nas podejrzenia, nie należy również otwierać załączników. Oszuści potrafią dotrzeć do naszych danych nie tylko przez linki, które są dołączane do wiadomości, do złudzenia przypominające strony np. naszego banku, ale również poprzez załączniki wysyłane w wiadomości. 
  4. Przed kliknięciem w link przysłany w mailu lub SMS, koniecznie sprawdź, czy domena strony internetowej nie różni się od tej, z której korzystamy regularnie. Przykłady fałszywych stron bankowości internetowej: bgk24.co, zamiast bgk24.pl, bankmillemium.pl zamiast bankmillennium.pl, czy login.ingbank.pl zamiast ing-bezpieczenstwo.com. 
  5. Zachowaj podobną czujność w przypadku telefonów z zagranicznych numerów. Gdy zauważysz numer kierunkowy wskazujący na inny kraj niż Polska (np. Wielka Brytania, Bali, Włochy) – bądź ostrożny. Jeśli nie wiesz o osobie, która akurat przebywa w danym kraju, lepiej nie odbieraj takiego połączenia. 

Co robić, kiedy padnie się ofiarą cyberoszustwa? 

Nie czekaj! Działaj! Przede wszystkim dalsze kroki zależą od rodzaju oszustwa. Jeśli dotyczy bankowości należy bezzwłocznie skontaktować się z bankiem. Następnie zgłaszamy sprawę na policję.  

Przestępstwo lub jego podejrzenie należy zgłosić poprzez formularz na stronie incydent.cert.pl/ lub poprzez wysłanie SMS-a na numer 799 448 084. Odpowiednie zespoły pracujące na tego typu sprawami zajmą się sprawą, poproszą o screeny lub przekazanie podejrzanej wiadomości. 

Pomocny jest również Internet i sprawdzenie czy dany numer telefonu/adres mailowy/strona internetowa nie była już zgłaszana jako podejrzana przez innych użytkowników. Wszelkie incydenty lub podejrzenia oszustwa zgłaszaj do CERT Polska. Możesz tam również śledzić aktualne kampanie związane z bezpieczeństwem w sieci. 

Oczywiście najlepiej jest zapobiegać takim sytuacjom, dlatego prowadząc własną firmę z zajęciami pozalekcyjnymi, musisz mieć na uwadze kwestie związane z cyberbezpieczeństwem. Kluczowa jest przede wszystkim świadomość niebezpieczeństw, ciągła edukacja w zakresie nowych technologii oraz stosowanie odpowiednich narzędzi zabezpieczających i reagowanie na incydenty cybernetyczne. Tylko w ten sposób jako organizator dołożysz pełni starań, by zadbać o bezpieczeństwo danych swoich i klientów oraz zminimalizujesz ryzyko wystąpienia potencjalnych zagrożeń online.

Porozmawiaj z nami